Центр бойової підготовки ВПС України
Авіасалон «АВІАСВІТ-ХХІ»
«Міжнародний виставковий центр»
Інші проекти...

Усний переклад від компанії «ТрансЛінк» - запорука успішного взаєморозуміння!

У процесі еволюції кожна етнічна спільність людей (народ) виробляла свою систему звуків, символів, понять і граматичних категорій, яка забезпечувала можливість спілкування між усіма членами даної спільності. Ця система і є мовою даного народу. Як тільки в історії людства утворилися групи людей, мови яких відрізнялися одна від одної, з'явилися й ті, хто допомагав спілкуванню між «різномовними» колективами.

Переклад - це, безсумнівно, дуже давній вид людської діяльності, необхідний для забезпечення можливості спілкування між людьми, що говорять різними мовами. Сутність перекладу полягає в тому, щоб засобами іншої мови висловити все те, що вже виражено або виражається засобами мови оригіналу.

XXI століття ставить нові завдання в інформаційному просторі людства. Завдяки масовій інформації роль перекладу в житті людства невпинно зростає. Сьогодні перекладацькі зв'язки охоплюють майже всі сфери людської діяльності. Рух інформаційних потоків не знає ні кордонів, ні часу, ні простору. Нескінченна різноманітність сучасного світу передається за допомогою засобів інформації у відчуттях і інтерпретаціях численних учасників міжнародного інформаційного процесу - журналістів, кореспондентів, коментаторів, телеоператорів.

Особливістю усного перекладу є відсутність можливості користуватися словниками, довідниками, консультуватися з фахівцями, писати спочатку чорновий варіант і вносити в нього потім поправки, при усному перекладі перекладач повинен одразу ж і без зволікання, цілком самостійно висловити однією мовою все те, що було сказано іншою мовою.

Видами усного перекладу є:

1) Послідовний односторонній переклад на слух.

Це переклад монологу, що сприймається перекладачем на слух. Промова перекладається частинами,коли мовець робить паузи для перекладу, або переклад здійснюється по завершенні всього монологу. Переклад буде більш успішним, якщо перекладач володітиме стенографією або виробив свою систему прискореного запису основних ключових моментів висловлювання.

2) Послідовний односторонній переклад з аркуша.

Перекладач отримує текст однією мовою, а читає його іншою. Виконання такого перекладу забезпечується наступними етапами підготовки:

1. Читанням усього тексту для визначення ступеня доступності даного виду перекладу.

2. Читанням частини тексту із залученням, якщо необхідно, словника.

3. Уявним відтворенням цієї частини тексту російською мовою.

4. Перекладом по частинам і всіх інших частин тексту.

5. Тренуванням у читанні всього тексту російською мовою в темпі читання тексту російською мовою.

3) Двосторонній переклад бесіди.

Це усний переклад бесіди осіб, які розмовляють різними мовами.

4) Синхронний переклад.


Він являє собою переклад усної промови іншою мовою майже одночасно з її звучанням мовою оригіналу – серед перекладачів даний вид перекладу називають «найвищим пілотажем».

Як правило, під час синхронного перекладу перекладач сприймає мовлення промовця через головні телефони, а сам говорить у мікрофон. Можливість бачити крупним планом обличчя оратора на екрані монітора полегшує роботу під час синхронного перекладу.

Важливою умовою для виконання даного виду перекладу є наявність у перекладача навичок сприйняття іноземної мови на слух, що пов'язано, насамперед, із сприйняттям не лише еталонної (дикторської) вимови, а також її численних варіантів, що залежать як від діалектних, так і від індивідуальних особливостей мов і промовця.

Вперше синхронний переклад масово був наданий на Нюрнберзькому процесі в 1945-1946 рр.. Згодом він став основною формою усного перекладу в ООН.


Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

тел.: 044 361 56 63

тел.: 044 369 50 20

моб.: 067 558 04 64

або відправивши запит / замовлення на дану електронну адресу: office@t-link.ru.


Новости сайта

Новости Мира